ابزار هدایت به بالای صفحه

بسته کامل آموزش PTC /Pro ENGINEER

94 فیلم آموزشی بیش از 75 ساعت آموزش در قالب 12 حلقه دی وی دی

در زیر توضیح کامل سرفصل ها بصورت مفصل آورده شده است.


قیمت سیصد و پنجاه هزار تومان


خرید پستی این محصول
 
آموزش PTC Creo دی وی دی شماره یک

ترسیمات دو بعدی در محیط اسکچ

تعداد فیلم ها 8 عدد و مدت زمان آموزش 6 ساعت

فیلم های آموزشی به ترتیب : مقدمه ای بر اسکچ دو بعدی (60 دقیقه)--- ویرایش اسکچ ها (75 دقیقه)---اندازه گذاری (60 دقیقه)--- قیدگذاری (45 دقیقه)

نکات تکمیلی در مورد اسکچ (30 دقیقه)--- حل سه مثال (30 دقیقه)--- (30 دقیقه)--- (30 دقیقه)

قیمت پانزده هزار تومان


خرید پستی این محصول
 
 
آموزش PTC Creo دی وی دی شماره دو

محیط پارت ، رندرگیری ، طراحی صنعتی به کمک کامپیوتر ، فرمول نویسی

تعداد فیلم های آموزشی 10 عدد و مدت زمان آموزش 8 ساعت و نیم

فیلم های آموزشی به ترتیب : Extrude & Revolve بمدت 60 دقیقه--- Sweep & Blend بمدت 45 دقیقه---Sweep & Blend قسمت دوم (45 دقیقه)

المان های مرجع (صفحه کاری ، خط ، محور و ...) 45 دقیقه---مدلسازی پیشرفته و فرم آزاد (75 دقیقه)---ویرایش احجام (45 دقیقه)--- فرمول نویسی (30 دقیقه)

نکات و دستورات باقی مانده از مدلسازی سه بعدی (15 دقیقه)--- راندو و رندرگیری از مدل های سه بعدی (60 دقیقه)


قیمت سی هزار تومان


خرید پستی این محصول
 
آموزش PTC Creo دی وی دی شماره سه

سطح سازی (قسمت اول) شامل تکنیک های مقدماتی و پیشرفته طراحی سطوح به همراه ویرایش قدرتمند آن ها

تعداد فیلم ها 9 عدد و مدت زمان آموزش 9 ساعت و نیم

فیلم های آموزشی به ترتیب : Extrude & Revolve بمدت 45 دقیقه---Sweep & Blend قسمت اول (45 دقیقه)---قسمت دوم (45 دقیقه)---ویرایش سطوح (30 دقیقه)

ویرایش حرفه ای سطوح (120 دقیقه)---مثال (45 دقیقه)---سطح سازی پیشرفته به همراه تکنیک های فرم آزاد (105 دقیقه)

آشنایی با دستورات موجود در ماژول Style تکنیک های بی نظیر و قدرتمند سطح سازی شامل دو فیلم به ترتیب (60 دقیقه) و (75 دقیقه)قیمت سی هزار تومان


خرید پستی این محصول
 
 
آموزش PTC Creo دی وی دی شماره چهار

سطح سازی (قسمت دوم) پردازش ابرنقاط و آنالیز سطوح

تعداد فیلم ها 6 عدد و مدت زمان آموزش هفت ساعت و نیم

فیلم های آموزشی به ترتیب:  دستورات آنالیز سطوح (75 دقیقه)--- Facet Feature فراخوانی فایل های مش و بهینه سازی و هموار کردن سطوح آن (75 دقیقه)

آشنایی با ماژول توانمند Restyle در مبحث مهندسی معکوس و سطح سازی از روی مش ها .شامل دو فیلم آموزشی به ترتیب (120 دقیقه) و (60 دقیقه)

حل یک مثال کامل از روند مدلسازی معکوس (75 دقیقه)--- Trace Sketch مدلسازی معکوس از روی تصاویر بلوپرینت (45 دقیقه)قیمت هفتاد هزار تومان


خرید پستی این محصول
 
آموزش PTC Creo دی وی دی شماره پنج

مونتاژ و تهیه نقشه و ورقکاری

تعداد فیلم ها 5 عدد و مدت زمان آموزش 6 ساعت

فیلم های آموزشی به ترتیب : ورقکاری (120 دقیقه)--- مونتاژ به روش پایین به بالا (60 دقیقه)--- روش بالا به پایین (60 دقیقه)---مثال مونتاژ (60 دقیقه)--- تهیه نقشه (60 دقیقه)


قیمت بیست هزار تومان


خرید پستی این محصول
 
 
آموزش PTC Creo دی وی دی شماره شش

آنالیز ارگونومی (مهندسی فاکتورهای انسانی) و آنالیز تولرانس در مجموعه های مونتاژی

تعداد فیلم ها 9 عدد و مدت زمان آموزش 6 ساعت

فیلم های آموزشی به ترتیب : مقدمه ای بر محیط ارگونومی (60 دقیقه)--- طراحی بر مبنای انسان (60 دقیقه)--- RULA Analysis بمدت 45 دقیقه

SNOOK Analysis بمدت 30 دقیقه---NIOSH 91 Analysis بمدت 30 دقیقه---Carrying Analysis بمدت 45 دقیقه--- PUSH-PULL Analysis بمدت 30 دقیقه

آنالیز تولرانس در مجموعه مونتاژی Circuit Card بمدت 30 دقیقه--- آنالیز تولرانس در یک موتور الکتریکی (30 دقیقه)


قیمت سی و پنج هزار تومان


خرید پستی این محصول
 
آموزش PTC Creo دی وی دی شماره هفت

تحلیل المان محدود FEM Analysis

تعداد فیلم ها 12 عدد و مدت زمان آموزش 6 ساعت

فیلم های آموزشی به ترتیب : مقدمه ای بر ماژول Mechanica و تحلیل المان محدود (60 دقیقه)--- تحلیل استاتیکی بر روی یک ایمپلر (پره توربین) 30 دقیقه

بارهای یاتاقانی (15 دقیقه) --- مثال (30 دقیقه)---آنالیز پوسته ها سطوح و جدارنازک ها (30 دقیقه)---آنالیز مودال (15 دقیقه)---کمانش (15 دقیقه)--- آنالیز خستگی (45 دقیقه)

آنالیز دینامیکی در اثر نیروهای متناوب (30 دقیقه)---آنالیز مجموعه های مونتاژی قسمت اول (45 دقیقه)--- قسمت دوم (30 دقیقه)--- آنالیز تیرها (15 دقیقه)


قیمت سی و پنج هزار تومان


خرید پستی این محصول
 
 
آموزش PTC Creo دی وی دی شماره هشت

تحلیل دینامیکی و سینماتیکی مکانیزم ها

تعداد فیلم های آموزشی 6 عدد و مدت زمان آموزش 6 ساعت

فیلم های آموزشی به ترتیب : مقدمه (60 دقیقه)--- مکانیزم لغزنده لنگ (60 دقیقه) --- مکانیزم صفحه تراش (75 دقیقه)---

مکانیزم حرکت سیلندر و پیستون و میل لنگ (60 دقیقه)--- مثال از شبیه سازی چرخدنده ، بادامک طبلک و غیره (60 دقیقه)--- ساخت انیمیشن (30 دقیقه)


قیمت سی هزار تومان


خرید پستی این محصول
 
آموزش PTC Creo دی وی دی شماره نه

مبحث ماشینکاری Programming و استخراج جی کد

تعداد فیلم ها 7 عدد و مدت زمان آموزش 5 ساعت و نیم

فیلم های آموزشی به ترتیب : مقدمه ای بر ماشینکاری و فرز خشن تراشی و پرداخت کاری (60 دقیقه)---استراتژی Pocketing بمدت 45 دقیقه---حل مثال (75 دقیقه)

فرز 5 محوره (60 دقیقه)--- سوراخکاری دقیق (30 دقیقه)--- ماشینکاری دیواره ها (30 دقیقه)--- تراش سی ان سی (30 دقیقه)

قیمت سی و پنج هزار تومان


خرید پستی این محصول
 
آموزش PTC Creo دی وی دی شماره ده

طراحی قالب ، طراحی جوش و Annotation

تعداد فیلم ها 3 عدد و مدت زمان آموزش 4 ساعت

طراحی قالب (120 دقیقه)---شبیه سازی جوش (60 دقیقه)--- Annotation بمدت 60 دقیقه
قیمت بیست و پنج هزار تومان


خرید پستی این محصول
 
آموزش PTC Creo دی وی دی شماره یازده

تکنیک افزوده شده به نسخه جدید PTC Creo 3.0 ، فرمول نویسی حرفه ای منحنی ها و طراحی بصورت فرم آزاد

فیلم های آموزشی به ترتیب : فرمول نویسی و ساخت الگوها (30 دقیقه)--- گرد کردن گوشه ها ( 5 دقیقه)--- ترسیم منحنی های سه بعدی از طریق روابط و فرمول نویسی (30 دقیقه)

مبحث مدلسازی انعطاف پذیر قسمت اول (30 دقیقه)--- قسمت دوم (15 دقیقه)---

محیط فری استایل (طراحی فرم آزاد) قسمت اول (30 دقیقه)--- قسمت دوم (15 دقیقه)--- قسمت سوم طراحی صندلی (60 دقیقه)---قسمت چهارم طراحی کفش نایک (80 دقیقه)

آشنایی با ماژول Warp یک محیط فوق العاده و بی نظیر در طراحی فرم آزاد که می توان آن را تکمیل شده محیط فری استایل نامید (30 دقیقه)


قیمت پنجاه هزار تومان


خرید پستی این محصول
 
آموزش PTC Creo دی وی دی شماره 12

طراحی حرفه ای و گام به گام از موتورسیکلت هارلی دیویدسون مدل CHOPPER

تعداد فیلم های آموزشی 9 عدد و مدت زمان آموزش 5 ساعت

کلیه قطعات موتورسیکلت تک به تک مدلسازی شده و در نهایت مونتاژ می گردند:

چرخ عقب (30 دقیقه)--- چرخ جلو (30 دقیقه)---قسمت جلو (45 دقیقه)--- موتور (45 دقیقه)---شاسی (90 دقیقه)---اگزوز (15 دقیقه)

دنده زنجیر (5 دقیقه)---گلگیر جلو (15 دقیقه)--- مونتاژ نهایی (30 دقیقه)

توجه : کلیه فایل های موتور سیکلت در دی وی دی موجود بوده و در اختیار شما قرار میگیرد

دانلود فایل IGES موتور سیکلت طراحی شده بصورت فشرده حجم حدود 3 مگابایت
Download Link
قیمت چهل هزار تومان


خرید پستی این محصول