ابزار هدایت به بالای صفحه

IMOLD in solidworks

 
Info Product Name : IMOLD FARSI
Downloadable File Size : 1.6 GB
File Type : RAR File
Time of Education : 330 min
Price : 4,000,000 Rials
IMOLD PLUGIN آموزش کامل این پلاگین جهت طراحی قالبهای تزریق پلاستیک با استفاده از سه مثال کامل : قالب تک حفره ای  ، قالب چند حفره ای و قالب کشوییدانلود پارت یک

دانلود پارت دو

دانلود پارت سه

دانلود پارت چهار

دانلود پارت پنج

دانلود پارت شش


Copyright (c) by Iran Design Engineering Academy