ابزار هدایت به بالای صفحه

آکادمی طراحی مهندسی ایران آموزش یونیگرافیکس catia آموزش solid works آموزش siemens unigraphics nx آموزش rhino آموزش inventor آموزش ptc creo آموزش pro/engineer آموزش alias آموزش آموزش کتیا آموزش اینونتور آموزش سالیدورکز

Product Name Price مشاهده سرفصل های آموزشی قیمت (هزار تومان) 
SIEMENS NX BASIC 59 $ Click Here  250 
SIEMENS NX SURFACE 99 $ Click Here   350 
SIEMENS NX SIMULATION 45 $ Click Here   150 
SIEMENS NX MANUFACTURING 45 $ Click Here   150 
CATIA BASIC 59 $ Click Here   250 
CATIA SHAPE 249 $ Click Here   500 
CATIA SIMULATION 45 $ Click Here   200 
CATIA MANUFACTURING 59 $ Click Here   200 
PTC Creo BASIC 149 $ Click Here   450 
PTC Creo ADVANCE 59 $ Click Here   200 
SOLID Works BASIC 45 $ Click Here   180 
SOLID Works SURFACE 45 $ Click Here   120 
SOLID Works SIMULATION 45 $ Click Here   120 
SOLID Works MANUFACTURING 29 $ Click Here   100 
Autodesk Inventor 119 $ Click Here   450 
Rhinoceros + CLAYOO + Keyshot 149 $ Click Here   450 
Autodesk AutoCAD 29 $ Click Here   50 
SIEMENS NX COMPLETE 248 $   750 
CATIA COMPLETE 412 $   950 
PTC Creo COMPLETE 208 $   550 
SOLID Works COMPLETE 164 $   420
برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.zerotocad.com مراجعه نمایید
بازگشت به صفحه اصلی