ابزار هدایت به بالای صفحه

CATIA DVD 01
 
آموزش محیط های اسکچ و پارت

حجم 4.6 گیگابایت مدت زمان آموزش 9 ساعت تعداد فیلم ها 11 عدد

فیلم های آموزشی به ترتیب : مقدمه ای بر کتیا و توانایی هایش (15 دقیقه)
آموزش کامل و مفصل محیط اسکچر (180 دقیقه)

محیط Part نوار ابزار Sketch Base Feature بمدت 135 دقیقه
نوار ابزار
Dress Up Features بمدت 60 دقیقه

نوار ابزار Transformation Features بمدت 20 دقیقه
نوار ابزار
Boolean Operation بمدت 15 دقیقه
نوار ابزار
Reference Elements بمدت 30 دقیقه

دستورات باقی مانده (45 دقیقه)
فرمول نویسی (10 دقیقه) -
جداول طراحی و پیکره بندی (10 دقیقه) -
توضیحات نهایی و تکمیلی (15 دقیقه)
  صد هزار تومان
 
CATIA DVD 02
 
مونتاژ - تهیه نقشه - ورقکاری - تولرانس گذاری

تعداد فیلم ها 8 عدد و مدت زمان آموزش 6 ساعت و حجم 3 گیگابایت

فیلم های آموزشی به ترتیب : نوار ابزار Product Structure Tools توضیحات مقدماتی مونتاژ (20 دقیقه)
 نوار ابزار
Constraint بمدت 40 دقیقه
نوار ابزار Manipulation بمدت 15 دقیقه
نوار ابزار
Assembly Features بمدت 30 دقیقه
مثال سیلندر و پیستون (60 دقیقه)

محیط Drafting تهیه نقشه (75 دقیقه)
محیط
Functional Tolerance & Annotation بمدت 30 دقیقه دستورات و محیط ورقکاری (90 دقیقه)
  پنجاه هزار تومان
 
CATIA DVD 03
 

سطح سازی در محیط Generative Shape Design

حجم 3.8 گیگابایت تعداد فیلم ها 6 عدد و مدت زمان آموزش هفت ساعت و پانزده دقیقه

فیلم های آموزشی به ترتیب : نوار ابزار Surface دستورات اصلی سطح سازی (45 دقیقه)
آشنایی با دستور
Sweep از نوار ابزار سطح سازی (120 دقیقه)
ادامه نوار ابزار سطح سازی  (60 دقیقه) -
نوار ابزار
Wireframe این نوار ابزار در نسخه های قدیمی کتیا بنام محیط  Wireframe& Surface بود (150 دقیقه)

نوار ابزار Operation بمدت 45 دقیقه -
دستورات باقی مانده از این محیط (15 دقیقه)
  صد و پنجاه هزار تومان
 
CATIA DVD 04
 

ارگونومی - طراحی سازه ها - رندرگیری - چیدمان

تعداد فیلم ها 10 عدد مدت زمان آموزش 6 ساعت حجم 3.2 گیگابایت

فیلم های آموزشی به ترتیب : سه فیلم ابتدایی به فراخوانی و ویرایش مانکن ها می پردازد (45 دقیقه ) (5 دقیقه) (10 دقیقه)
آنالیز ارگونومی صندلی و عینک آفتابی  (60 دقیقه)

آنالیز ارگونومی اتومبیل آئودی (45 دقیقه)
آنالیز ارگونومی خط تولید یک کارخانه (30 دقیقه)
محیط
Structure Design طراحی سازه ها (60 دقیقه)

یک مثال از طراحی سازه ها (30 دقیقه)
محیط
AEC Plant  و مباحث Plant Layout  و ایجاد فضاها و چیدمان کارخانجات (30 دقیقه)
  پنجاه هزار تومان
 
CATIA DVD 05
 

تحلیل دینامیکی و سینماتیکی با محیط DMU - محیط Healing Assistance و محیط 2D Layout for 3D Design

تعداد فیلم ها 11 عدد و مدت زمان آموزش 6 ساعت و حجم 3.3 گیگابایت

فیلم های آموزشی به ترتیب : محیط DMU روش اول Assembly Constraint Conversion بمدت 45 دقیقه
مکانیزم چهار میله (30 دقیقه)
مثال (15 دقیقه)

مکانیزم موتور اتومبیل (60 دقیقه)-
مکانیزم پراب (45 دقیقه)
مثال دیگر (45 دقیقه)
مکانیزم گیربکس (15 دقیقه)
بررسی قید
CV Joint بمدت 5 دقیقه

تحلیل مکانیزم صفحه تراش (75 دقیقه)
محیط
Healing Assistance بمدت 30 دقیقه
محیط
2D Layout for 3D Design بمدت 45 دقیقه
  صد هزار تومان
 
CATIA DVD 06
 

طراحی پیشرفته سطوح ، محیط Imagine & Shape و محیط ICEM Shape Design و محیط Free Style

تعداد فیلم ها 10 عدد و مدت زمان 8 ساعت و حجم 4 گیگابایت


فیلمهای آموزشی به ترتیب : تکنیک های پیشرفته محیط  GSD نوارابزار Biw Template بمدت 45 دقیقه
نوار ابزار
Advanced Surfacing بمدت 45 دقیقه
نوار ابزار
Analysis مدت 15 دقیقه

آموزش ماژول Free Style بمدت 60 دقیقه
--- محیط
Imagine & Shape  نوار ابزار Creation & Modefication بمدت 45 دقیقه نوار ابزار Styling Surface بمدت 30 دقیقه

حل 3 مثال از محیط Imagine & Shape  مثال اول (15 دقیقه) مثال دوم (45 دقیقه) مثال سوم اتومبیل استون مارتین (90 دقیقه)

محیط ICEM Shape Design که تحول عظیمی در سطح سازی نرم افزار کتیا ایجاد کرده است ( 75 دقیقه) و مباحث مربوط به Class A Surfacing

  سیصد هزار تومان
 
CATIA DVD 07
 

تحلیل المان محدود با کتیا و نیز پلاگین SimDesigner for CATIA

تعداد فیلم ها 27 عدد و مدت زمان شش و نیم ساعت و حجم 3.2 گیگابایت

فیلم های آموزشی به ترتیب: مقدمه ای بر آنالیز المان محدود (30 دقیقه )--- آنالیز مودال (6 دقیقه) --- آنالیز کمانش (10 دقیقه) - آنالیز سطح ها (15 دقیقه)---آنالیز تیرها (5 دقیقه)

مثال (15 دقیقه)---مثال (6 دقیقه) --- مثال (10 دقیقه) ---بارهای یاتاقانی (10 دقیقه) --- مقید کردن در راستاهای مختلف (10 دقیقه) --- بهینه سازی (30 دقیقه)

آنالیز و بهینه سازی (30 دقیقه)--- آنالیز مجموعه های مونتاژی (15 دقیقه)--- آنالیز موتور اتومبیل (45 دقیقه)---

محیط SimDesigner : آنالیز استاتیکی (10 دقیقه) --- آنالیز مودال (5 دقیقه) --- کمانش (5 دقیقه) --- آنالیز نیروهای چندگانه (5 دقیقه)---تحلیل دینامیکی  (15 دقیقه)

XY Plot بمدت 5 دقیقه---آنالیز رفتار غیرخطی ماده (10 دقیقه)---تحلیل غیر خطی رفتار یک فنر (15 دقیقه) --- آنالیز یک براکت (5 دقیقه)---تحلیل حرارتی یک قطعه (20 دقیقه)

تحلیل حرارتی یک ماهی تابه (10 دقیقه)---انتقال حرارت ناپایدار (11 دقیقه)---

حل یک مثال از ماژول SimDesigner Motion Workbenh که محیط نرم افزار ADAMS را در کتیا بمنظور تحلیل های سینماتیکی شبیه سازی نموده است (30 دقیقه)

  صد و پنجاه هزار تومان
 
CATIA DVD 08
 

ماشینکاری و استخراج جی کد

تعداد فیلم ها 33 عدد مدت زمان آموزش 9.5 ساعت و حجم 4.6 گیگابایت

توضیح مختصر فیلم های آموزشی : ماشینکاری دیواره های بسته (60 دقیقه)--- دیواره های باز (10 دقیقه)---پیشانی تراشی (10 دقیقه)--- ماشینکاری پروفیل مسیر (20 دقیقه)

پروفیل مسیر (10 دقیقه)--- ماشینکاری نقطه به نقطه (10 دقیقه)---سنبه نشان زدن (10 دقیقه)--- سوراخ زنی (10 دقیقه)---سوراخکاری با دو مرحله تاخیر (5 دقیقه)

سوراخکاری عمیق (10 دقیقه)---برقوزنی (5 دقیقه)--- خزینه تراشی (5 دقیقه)---پرداختکاری (5 دقیقه)--- پرداختکاری با ابزار تیغچه ای (5 دقیقه)---

پرداختکاری و پخ زنی (5دقیقه)---پرداختکاری از پشت (5دقیقه)---قلاویز زنی (5دقیقه)--- رزوه معکوس (5دقیقه)--- رزوه تراشی (10 دقیقه)---پخ زنی دوطرفه (5دقیقه)

سوراخ های T شکل (5 دقیقه)--- فرز دورانی (5 دقیقه)---فرزکاری خشن تراشی (45 دقیقه)--- پرداختکاری (30 دقیقه)---فرزکاری دیواره ها Z LEVEL بمدت 15 دقیقه

ماشینکاری محدوده های تعیین شده (45 دقیقه)--- مثال (30 دقیقه)---تراشکاری (20 دقیقه)--- تراشکاری (5 دقیقه)--- رزوه تراشی (15 دقیقه)---رزوه تراشی (5دقیقه)

فرزکاری چند محوره (15 دقیقه)--- صفحات اطمینان در فرز کاری (90 دقیقه)
  سیصد هزار تومان
 
CATIA DVD 09
 

طراحی قالب

حجم 4.7 گیگابایت تعداد فیلم ها 4 عدد و مدت زمان آموزش 8 ساعت

فیلم های آموزشی به ترتیب: آموزش محیط Functional Molded Part بمدت 140 دقیقه-
مراحل کامل طراحی یک قالب ساده (120 دقیقه)


مراحل کامل طراحی یک قالب چند حفره ای (120 دقیقه)مراحل کامل طراحی یک قالب دارای کشویی (90 دقیقه)

  سیصد هزار تومان
 
CATIA DVD 10
 

پردازش ابرنقاط و مدلسازی معکوس با تصاویر دوبعدی

تعداد فیلم ها 8 عدد و مدت زمان آموزش 6.5 ساعت و حجم  4 گیگابایت

فیلم های آموزشی به ترتیب : فراخوانی و ویرایش مش ها (30 دقیقه)-
مش بندی (30 دقیقه)-
استخراج منحنی از مش ها (45 دقیقه)

آشنایی با محیط Quick Surface Reconstruction بی نظیر در تبدیل فایل های مش به سطح (45 دقیقه)
محیط Shape Sculptor بمدت 20 دقیقه

Automatic Surface از محیط QSR استخراج سطح بصورت اتوماتیک (10 دقیقه)-
Aircraft Hinge مدلسازی معکوس از قطعه لولای هواپیما بصورت کامل (120 دقیقه)

مدلسازی معکوس با استفاده از تصاویر دو بعدی Blueprint از هواپیمای بوئینگ (90 دقیقه)

  ششصد هزار تومان
 
CATIA DVD 11
 

مدلسازی از بدنه اتومبیل Audi R8 به روش طراحی سطوح با استفاده از تصاویر

مدت زمان آموزش 5 ساعت

  پانصد هزار تومان
 
CATIA DVD 12
 

تمرین ها و مثال های کاربردی

تعداد فیلم ها 10 عدد مدت زمان آموزش حدود 9 ساعت

فیلم های آموزشی به ترتیب : مدلسازی تلفن (75 دقیقه)---راکت تنیس (45 دقیقه) --- کفش (90 دقیقه)---سشوار (60 دقیقه)---هدفون (30 دقیقه)

مدلسازی از آبلیموگیری معروف فیلیپ استارک Lemon Juicy طراحی شده در 1990 میلادی(45 دقیقه) --- مدلسازی صندلی پایمیو طراحی توسط آلوار آلتو (15 دقیقه)

مدلسازی چراغ مطالعه Ara Lamp طراحی شده توسط فیلیپ استارک (30 دقیقه)--- مدلسازی حرفه ای از Joystick طی دو فیلم آموزشی مجموعا به مدت 2 ساعت

دانلود فایل IGES از Joystick و حجم حدود 4 مگابایت
Download Link

  سی هزار تومان
 
CATIA DVD 13
 
مدلسازی از موتورسیکلت هارلی دیویدسون مدل BOBBER

  سی هزار تومان
 
CATIA DVD 14
 
مدلسازی اتومبیل با تکنیک های SOLID Modeling
  پنجاه هزار تومان
 
CATIA DVD 15
 

مدلسازی کامل و گام به گام از موتور سیکلت هارلی دیویدسون مدل CHOPPER

دانلود فایل موتور سیکلت طراحی شده با فرمت IGES و حجم 15 مگابایت
Download Link
  پنجاه هزار تومان
 
CATIA COMPLETE PACKAGE
 

15 حلقه دی وی دی
104 فیلم آموزشی
حدود 60 گیگابایت حجم
بیش از 104 ساعت آموزش به زبان فارسی
  دو میلیون تومان
Copyright (C) by Iran Design Engineering Academy