ابزار هدایت به بالای صفحه

SOLIDWORKS TUTORIALS

 
Info Product Name : SOLIDWORKS TUTORIALS FARSI
Downloadable File Size : 2 GB
File Type : RAR File
Time of Education : 420 min
Price : 2,750,000 Rials
HARLEY DAVIDSON پروژه کامل مدلسازی تک تک قطعات و مونتاژ نهایی موتورسیکت هارلی دیویدسون مدل CHOPPER جمعا حدود 4 ساعت
Automobile مدلسازی از یک اتومبیل با تکنیک های پیشرفته سالید مدلینگ بمدت سه و نیم ساعت (مشاهده نمونه فیلم از نحوه تدریس)
Copyright (c) by Iran Design Engineering Academy