ابزار هدایت به بالای صفحه

SOLIDWORKS TUTORIALS

 
Info Product Name : SOLIDWORKS TUTORIALS FARSI
Downloadable File Size : 2 GB
File Type : RAR File
Time of Education : 420 min
Price : 2,000,000 Rials
HARLEY DAVIDSON پروژه کامل مدلسازی تک تک قطعات و مونتاژ نهایی موتورسیکت هارلی دیویدسون مدل CHOPPER جمعا حدود 4 ساعت
Automobile مدلسازی از یک اتومبیل با تکنیک های پیشرفته سالید مدلینگ بمدت سه و نیم ساعت (مشاهده نمونه فیلم از نحوه تدریس)دانلود پارت یک

دانلود پارت دو

دانلود پارت سه

دانلود پارت چهار

دانلود پارت پنج

دانلود پارت شش

دانلود پارت هفت


Copyright (c) by Iran Design Engineering Academy