ابزار هدایت به بالای صفحه

CATIA REVERSE ENGINEERING TUTORIALS

 
Info Product Name : CATIA REVERSE ENGINEERING TUTORIALS FARSI
Downloadable File Size : 2.25 GB
File Type : RAR File
Time of Education : 210 min
Price : 5,750,000 Rials
POINT CLOUD روند کامل مهندسی معکوس با ابر نقاط از مدل لولای هواپیما در نرم افزار کتیا ... جمعا بمدت 120 دقیقه
SKETCH TRACER روند کامل مدلسازی معکوس با استفاده از بلوپرینت و تصاویر دو بعدی از هواپیمای بویینگ  جمعا بمدت 90 دقیقه

Copyright (c) by Iran Design Engineering Academy