ابزار هدایت به بالای صفحه

CATIA ADVANCE MANUFACTURING

 
Info Product Name : CATIA ADVANCE MANUFACTURING FARSI
Downloadable File Size : 3.12 GB
File Type : RAR File
Time of Education : 540 min
Price : 4,750,000 Rials
FUNCTIONAL MOLDED PART آشنایی کامل با دستورات این محیط کاری از نرم افزار کتیا بمنظور مدلسازی قطعات جهت طراحی قالب ... جمعا بمدت بیش از دو ساعت
ADVANCE MACHINING آشنایی با استراتژی های پیشرفته فرزکاری و تراشکاری در محیط ماشینکاری نرم افزار کتیا ... جمعا بمدت  حدود هفت ساعتCopyright (c) by Iran Design Engineering Academy